Hopp til hovedinnhold

Kronologi

Ta gjerne kontakt med oss om feil og/eller mangler i denne listen

1913-1934 Kirsten Flagstad synger i Skandinavia og Bayreuth

1913      Sangtimer hos den norske sangeren Albert Westwang. Operadebut på Nationaltheatret i Oslo som Nuri i d’Albert’s ”Tiefland”. 
Synger for fangene i Botsfengselets kirke i Oslo, gjør dypt inntrykk på de innsatte.

1914      Germaine i Robert Planquettes ”Les cloches de Corneville” på Nationaltheatret i Oslo. Rollebilde fra denne operetten er brukt på den norske 100-kronerseddelen. Første grammofoninnspillinger. Plateselskapet Odeon.

1915      Aagot i Waldemar Thranes operette ”Fjeldeventyret”. Forlovet med Gunnar Fredriksen fra Melbo i Vesterålen. Synger opera og operetter.

1916      Vinteropphold på Melbo. Forlovelsen med Gunnar Fredriksen hevet. Reiser til Stockholm for å studere sang hos Dr. Gillis Bratt, øre-nese-hals-speialist  og sangpedagog, takket være en større pengegave fra Gunnar Fredriksens mor. Hemmelig forlovelse med den svenske kunstmaleren Harald Klinckowström. Forlovelsen heves.

1917      Kirsten får 10 000 kr. fra en forretningsmann i Bergen til videre sangstudier i Stockholm.

1918      Forlovelse med den svenske arkitektstudenten Sven Jonsson (Markelius). Konsertdebut i Universitets Aula i Oslo, sammen med barytonen Carl Richter fra Stockholmsoperaen og med Piero Coppola ved flygelet. Tilbud om å synge ved det nystartede Opera Comique i Oslo, avslår. Romansekonsert i Bergen med Sverre Jordan ved flygelet. Møter den norske forretningsmannen Sigurd Hall.

1919      Forlovelse 19. januar med Sigurd Hall. Avbryter sine studier i Stockholm. Opera og operetter på Opera Comique i Oslo. Turnévirksomhet. Gifter seg med Sigurd Hall 14. mai.

1920      Føder en datter 17. mai, som får navnet Else-Marie. Trekker seg tilbake fra scenen, vil være hjemme hos mann og barn. Mor Maja overtaler henne til å komme tilbake, og hun synger igjen 26. desember, Kirstens eneste forestilling i 1920.

1921      Hovedroller i operetter, musikaler og revyer på Opera Comique, Mayol.

1927      Casino i Oslo, samtidig som hun er solist ved store orkester-konserter. Recitals og turnéer. Som en kuriositet kan nevnes at hun samme kveld synger både revy og Beethovens 9. symfoni! Tilkalt til prøvesynging for John Forsell, som ikke vet at hun har vært elev av Dr. Gillis Bratt. Da ber Forsell henne legge om stemmen! Han misliker Gillis Bratts pedagogikk! Grammofoninnspillinger for His Master’s Voice Scandinavia. Ekteskapet med Sigurd tar slutt..

1928      Tar med seg sin datter Else-Marie til operetteroller i Helsingfors

1930   Operaroller på Stora Teatern i Gøteborg. Tittelroller og stor suksess. En ny æra begynner. Metropolitans ”lange arm” er ute etter henne.  De trenger en Wagner-sopran. Kirsten reagerer ikke på det. Synger Elsa i Wagners ”Lohengrin” på Nationaltheatret i 1929, og treffer trelasthandler og enkemann Henry Johansen. Grammofoninnspillinger for Columbia.

1930      Gifter seg med Henry Johansen og setter en midlertidig stopp for sin sangkarriere.

1931      Synger igjen, i store operaoppsetninger på ”Storan” i Göteborg

1933/34      Synger i store opreaoppsetninger i Nationaltheatret i Oslo. Solist ved orkesterkonserter og romanseaftener. Prøvesynger for Winnifred Wagner i Bayreuth og får engasjement i 1933 og 1934. Tilkalt av ledelsen ved et konkurstruet Metropolitan til prøvesynging, og blir engasjert for sesongen 1935.

  1935-1941 Kirsten Flagstads internasjonal karriere

1935      Kirstens berømte debut på Metropolitan Opera i New York 2. februar.  Går av scenen som verdensstjerne, og blir operaens redning ved å synge alle Wagners kvinneroller våren 1935.  Grammofoninnspillinger for RCA Victor.

1935      Flagstadfeberen raser i Amerika og Europa.

              Gjestespill på Covent Garden i London.

              Sommerferie i Strømstad.

              Gjesteopptreden på Wieneroperaen og i Prag.

              Reiser tilbake til USA.

1936      Metropolitans største trekkplaster, redder operaen fra å gå konkurs. Turné Nord-Amerika og gjestespill Covent Garden. Forbløffer stadig Amerikas musikkliv med sin intense sanglige aktivitet. Washington Post skriver ”Flagstad - ensom skikkelse i vokal sangkunst”. Konsert for 10 000 mennesker på Frogner Stadion i Oslo. Blir av kong Haakon utnevnt til Ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Paramount Pictures gjør opptak av Kirsten som Brünnhilde i Wagners opera ”Die Walküre”. Et innslag i Big Broadcast 1938. Grammofoninnspillinger for RCA Victor og His Master’s Voice

1937      Engasjement ved Metropolitan og turné i Nord- og Sør-Amerika, Canada, Europa og Australia. Feirer sitt 25-årsjubileum som operasanger ved å invitere til middag og fest for Metropolitans 600 ansatte.

                ”Flagstad har gitt publikum en fullstendig ny oppfatning av Wagners operaer” sier dirigenten Arthur Bodansky i artikkelen ”Wagner and the box office”. 

                Pinlig diplomatisk episode i Washington - ambassadør Morgenstierne slipper ikke inn i Flagstads garderobe i konsertpause, fordi hun har halsinfeksjon og feber. Skal komme til å få fatale følger for henne senere.

              Else flytter med sin mor til USA.

1938      Engasjement ved Metropolitan og turné i USA.  Konserter hjemme i Norge. Grammofoninnspillinger for RCA Victor

1939       Engasjement ved Metropolitan og turné over hele USA. Konsert til inntekt for det norske hospital i Brooklyn. Konsert for 17 000 i Watergate i Washington, for 20 000 på Lewisohn Stadium i New York og for 200 000 i Grant Park i Chicago. Grammofoninnspillinger for RCA Victor

1940      Norge blir okkupert av Tyskland. Konsert i Chicago til inntekt for Norges-hjelpen. Tar avskjed med Metropolitan og USA og reiser hjem til Norge etter sterk oppmodning fra sin ektemann, som er alvorlig syk. Han har vært medlem av NS siden 1933, og melder seg ut på Kirsten og datterens anmodning.

1941      Gjesteopptreden ved Junifestspillene i Zürich. Konsert i Stockholm, den 24-årige Birgit Nilsson er tilhører.

1942      Gjesteopptreden ved Junifestspillene i Zürich.

Kirsten Flagstad sier gjennom hele krigen bestemt nei til opptredener i Tyskland, i tyskokkuperte land og for tyskere i Norge.

Ferieopphold på Irstad gård i Romedal på Hedmarken. Bedt om å synge ved en sammenkomst av motstandsfolk, som har møte hvor de diskuterer og planlegger nye fluktruter til Sverige. Hun synger nasjonale sanger og avslutter med ”Gud signe vårt dyre fedreland”.

1945   Fred i Norge. Ektemannen Henry Johansen blir arrestert og satt i fengsel. Kirstens pass og formue blir beslaglagt. En artikkel av Oscar Thompson i New York Sun forårsaker strid om Flagstad.

                 Den norske ambassaden i Washington angriper Flagstad i offentlig erklæring, og ambassadør Morgenstierne henstiller til Utenriksdepartementet å hindre Flagstads tilbakekomst til USA. 1946   Henry Johansen dør uten at saken hans har rukket å bli behandlet.

                Erstatningsdirektoratet akter å reise rettssak mot Kirsten Flagstad. Hun møter opp i Torridal herredsrett 18 - 19. juni for å gjøre rede for sine inntekts- og formuesforhold, som Erstatningsdirektoratet blander sammen med hennes manns. Hun lever i uvisshet om fremtiden og må avvise en rekke engasjementstilbud fra utlandet fordi hun ikke får nytt pass. Høyesterettsadvokat Annæus Schjødt griper inn, og Erstatningsdirektoratet samtykker i at det utstedes pass til Kirsten Flagstad.

               Får et barnebarn, Sigurd 22.september.

              Nytt pass 28. november, reiser til Stockholm.

  1947-1953 Kirsten Flagstad gjenopptar sin internasjonale karriere.

1947      Reiser til Europa, gir forestillinger i Nice i Frankrike, Royal Albert Hall i London, La Scala i Milano. Strålende velkomst, mange fremkallinger og fremragende kritikker. Vender så tilbake til USA og konsertturné, blir møtt med hån, demonstrasjoner og stinkbomber av amerikanere og norskamerikanere. 

Norske aviser rapporterer skadefro om motbør for Flagstad i USA. Etter hvert viser amerikanerne stor begeistring over å ha fått henne og hennes vidunderlige stemme tilbake.  Hjemme i Norge tar Bokken Lasson og senere en lang rekke norske kunstnere Kirsten Flagstad i forsvar. ”Vi henstiller til våre landsmenn å stanse disse lite verdige forsøk på å undergrave Kirsten Flagstads navn og rykte.

1948      Covent Garden i London, La Scala i Milano. Central Hall, Westminster i London til inntekt for ”Jewish Relief Appeal”. Junifestpillene i Zürich. Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Julekonsert i Carnegie Hall i New York. Sommerbesøk av datteren Else og hennes familie på Amalienborg i Kristiansand                  Grammofoninnspillinger for His Master’s Voice.

1949      Konserter over hele Europa: England, Frankrike, Belgia, Holland, Italia og Sveits. Komponisten Richard Strauss ber Kirsten uroppføre sine ”Vier letzte Lieder”. Bitter strid i San Francisco angående Flagstads planlagte tilbakekomst til War Memorial House opera. Ledelsen for operaen vinner, strålende konsert med god mottakelse. Kirsten Flagstad utnevnes til æresmedlem av Norsk Tonekunstnersamfund. Hans Heiberg angriper Kirsten Flagstad i Verdens Gang, lang avispolemikk. Grammofoninnspillinger for His Master’s Voice.  Domsslutning i Erstatningsdirektoratets sak. En sak som i avisene på forhånd blir slått opp som ”landets største profitørsak”, viser seg å være langt fra det! Konsert i Carnegie Hall

1950      Konserter over hele Europa og USA. Grammofoninnspillinger for RCA Victor og His Master’s Voice. Uroppførelse av Richard Strauss’ ”Vier letzte Lieder” i Albert Hall i London. Festspillene i Salzburg med Wilhelm Furtwängler som dirigent.

1951      Tilbake på Metropolitan etter 10 års fravær, som Isolde i ”Tristan und Isolde”. Konserter England, Frankrike og Sveits. Konsert i Calmeyergatens misjonshus i Oslo – Kirsten Flagstads første offisielle møte med norsk publikum siden før krigen. Purcell’s opera ”Dido og Aenaes” på Mermaid theatre i London. Veldedighetskonserter i Norge. Grammofoninnspillinger for His Master’s Voice.

1952      Avskjedskonserter i Amerika. Avskjed med Metropolitan i Glucks opera ”Alceste”.  Avskjedskonserter i Europa. Sibeliusfestspillene i Helsingfors. Grammofoninnspillinger for His Master’s Voice og for RCA Victor.

                Legger planer for å få sin familie til å flytte til Norge. Akter å knytte sin svigersønn til firmaet Henry Johansen Ltd. Else, Arthur og Sigurd ankommer, men planen mislykkes. Familien Dusenberry flytter tilbake til USA.

1953      Konserter i Europa og fremfor alt i Norge. Aller siste operaforestilling er Purcells ”Dido and Aenaes” på Det Nye Teater i Oslo. Legges inn på Rikshospitalet til behandling for psoriasis flere ganger. Synger ved åpningen av de første Festspillene i Bergen.

Uro omkring utgivelsen av ”The Flagstad Manuscript” – selvbiografi fortalt til Louis Biancolli, med angrep på den norske ambassadøren i Washington og på advokaten som var engasjert av Estatningsdirektoratet etter krigen.

 Avlyser turné til Sør-Afrika. Avlyser to konserter i Oslo. Avskjedskonsert og 40-årsjubileum på Nationaltheatret i Oslo.

1954      Nye sykehusopphold. Opptak i NRK. 

På oppfordring fra Prinsesse Ingeborg av Sverige konsert i Stockholm til inntekt for ”Rädda Barnen”.

Ønske om skifte av plateselskap fra His Master’s Voice til Decca, etter råd fra Lord Bernard Miles.

Nye opptak med NRK, Beethoven, Grieg, Sibelius og amerikanske og engelske sanger.

1955      Veldedighetskonserter i Carnegie Hall. Blir utnevnt til æresmedlem av ”Symphony of the Air” Nye opphold på Rikshospitalet. Feirer 60-årsdag hjemme i Kristiansand. Innstuderer Wagners opera ”Götterdämmerung”.

1956      ”Götterdämmerung” oppføres i NRK med Kirsten som Brünnhilde.

Flagstad bryter med His Master’s Voice og kontraktfestes til Decca på betingelse av at Decca utgir N.R.K.s oppførelse av ”Götterdämmerung”, opptak blir sendt i Europa, USA og Canada. Decca gir ut platen. Flagstad og Set Svanholm får god kritikk, i motsetning til de andre musikerne.

Flere grammofoninnspillinger for Decca.

Opptak av 45-50 salmer i Ris kirke med Sigvart Fotland ved orgelet. Salmene er tenkt brukt i morgenandakter bl.a.

Kirkekonserter over hele landet til inntekt for veldedige formål.

1957      Konsert i Royal Albert Hall i London som markering av 50 år siden Edvard Griegs død.

Konsert Molde ved Bjørnstjerne Bjørnsons 100-årsjubileum. (for hans litterære debut, ”Synnøve Solbakken”)

Turné for ”Musikkens Venner” over hele landet.

Grammofoninnspillinger for Decca, 1. akt av Richard Wagners opera ”Die Walküre”, Gustav Mahlers ”Lieder eines fahrenden Gesellen” og ”Kindertotenlieder”.

Veldedighetskonserter i mange byer i Norge. Nye sykehusinnleggelser ved Rikshospitalet.

1958      Utnevnt til den nyetablerte Norske Operas første sjef.

Grammofoninnspillinger for Decca, sanger av Jean Sibelius med London Symfoniorkester og dirigent Øivin Fjeldstad.

 Mor Maja dør.

Sammen med familien sin i USA.

Nye sykehusopphold for sin plagsomme psoriasis og leddsmerter.

Båndopptak i NRK Store Studio.

Grammofoninnspilling i Wien med Decca, som Fricka i Wagners ”Rheingold”.

Kirsten Flagstads aller siste offisielle konsert er i Hamar domkirke 21. oktober.

Den Norske Operas første forestilling, en ballettforestilling, finner sted i Festiviteten i Hamar 2. november.

1959      Den Norske Operas første operaforestilling d’Alberts ”Tiefland” i Oslo 16. februar. Nye sykehusopphold, denne gang i 2 måneder.

1960      Mer og mer plaget av psoriasis og store leddsmerter. Stadig sykehusopphold på Rikshospitalet, som hun kaller sitt annet hjem.

Kirsten må trekke seg tilbake som operasjef grunnet sykdom. Det blir påvist beinkreft. Ordenskomitéen ved Slottet avslår anmodning om å utnevne Kirsten Flagstad til Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden.

Decca venter i spenning på at Flagstad skal komme tilbake.

1961      Torstein Gunnarson intervjuer Kirsten på NRK Radio 4.oktober.

1962      Ny forespørsel til Ordensrådet om å utnevne Kirsten Flagstad til Kommandør med stjerne av St. Olavs Orden. Nytt avslag 3. september 1962, meddelt over telefon.

1962   Kirsten dør 7. desember, og blir etter eget ønske lagt i umerket grav på minnelunden på Vestre gravlund i Oslo.

 Etter nitid opptelling kunne Kirsten Flagstad i et intervju med Torstein Gunnarson fortelle at hun har gitt oss 600 romansekonserter, 250 orkesterkonserter, hun har sunget Isolde 183 ganger og Brünnhilde 77 ganger. Alle de andre operaer hun har gjort, kunne hun ikke tallfeste. I følge Howard Sanner, som har utarbeidet en Kirsten Flagstad diskografi, er vi dag kjent med ca. 1000 lydopptak, gjort av kommersielle plateselskap, av kringkastingsselskaper, egne privatopptak og piratopptak. Det kommer stadig til nye spennende funn.