Kirsten Flagstadmuseets Venneforening

Kirsten Flagstadmuseets venner ble stiftet i 1993 og har som mål å utbre interessen for museet og Kirsten Flagstads liv og karriere.

Kirsten Flagstadmuseets venner har et nært samarbeid med museet og bistår ved arrangementer og skaffer midler til videreutvikling av museet.
Medlemmer får redusert inngangsbillett til musets arrangement samt invitasjon til turer og arrangement i venneforeningens regi.

Årskontingent: kr. 250, livsvarig medlemskap: kr 2500,- Bankkontnummer er: 1822.05.90832. Velkommen som Flagstadvenn!

Nyhetsbrev fra Venneforeningen

Det er en aktiv vår og den flotte hagen skal ferdigstilles. Les mer om aktivitetene i sommer og ikke minst om årets FLAGSTADDAGER

Medlemsblad nr 1, 2021

Trykk på linken for å lese medlemsbladet. Du finner det også i papirform på Kirsten Flagstad Museum

Medlemsblad nr 2, 2020

Trykk på linken for å lese medlemsblandet. Du finner det også i papirform på Kirsten Flagstad Museum

Medlemsblad nr 1, 2020

Trykk på linken for å lese medlemsbladet. Du finner det også i papirform på Kirsten Flagstad museum

Medlemsblad nr 2, 2019

Trykk på linken for å lese medlemsbladet. Du finner det også i papirform på Kirsten Flagstad museum.

Medlemsblad nr 1, 2019

Trykk på linken for å lese medlemsbladet. Du finner også bladet i papirform på Kirsten Flagstad museum

Medlemsblad nr 2, 2018

Trykk på linken for å lese medlemsbladet. Du finner også bladet i papirform på Kirsten Flagstad Museum

Medlemsblad nr 1, 2018

Trykk på linken for å lese medlemsbladet. Du finner også bladet i papirform på Kirsten Flagstad Museum

Medlemsblad nr 2, 2017

Trykk på linken for å lese medlemsbladet. Du finner også bladet i papirform på Kirsten Flagstad Museum

Medlemsblad nr 1, 2017

Trykk på linken og les årets første medlemsblad. Du finner også bladet i papirform på Kirsten Flagstad Museum