Hall of Fame

Norsk populærmusikk har sin Hall of Fame på Rockheim i Trondheim. Norske operasangere har nå fått sitt hjem på Hamar. Anno museum opprettet i 2013 operaens Hall of Fame i Kirsten Flagstad Museum, i Kirstens fødehjem.

dig-036507.jpg (Foto/Photo)

Vi ønsker å hylle de beste vi har og har hatt. Norske sangere har stadig gjort seg gjeldende internasjonalt, på verdens aller største scener helt fra før forrige århundreskiftet.
De representerer alle en viktig del av vår kulturarv, og verdige kandidater vil i årene fremover bli innlemmet i Kirsten Flagstad Museum Hall of Fame.

Hvem som blir innlemmet bestemmes av en jury opprettet av Anno Museum (tidligere Hedmark Fylkesmuseum). Juryen ledes av leder ved Kirsten Flagstad Museum, Annika Åsen, og med seg har hun en kvalifisert gruppe bestående av tidligere operasjef Bjørn Simensen, operasjef Per Boye Hansen, professor og sanger Anne-Lise Sollied fra Universitetet i Tromsø, professor Harald Herresthal fra Norges Musikkhøgskole i Oslo og leder av Kirsten Flagstad International Society, Oddvar Gundersen.

I oktober hvert år er alle invitert til å komme med forslag til påfølgende års innlemmelse. Juryen tar utgangspunkt i forslag som er kommet fra publikum. Operasangere som blir utnevnt til medlemmer av Hall of Fame blir presentert på Kirsten Flagstad Museum på Hamar, og vil bli hedret under den årlige Kirsten Flagstad Festivalen i juni. 

Kirsten Flagstad Museum arbeider for at det bygges opp et omfattende norsk sangerarkiv bestående av gjenstander, foto, programmer, avisutklipp, artikler og lyd gjennom bevisst innsamling, bevaring og dokumentasjon på museet. Materialet vil bli kopiert og tilgjengeliggjort for forskere, skoleklasser og alminnelig besøkende.