Ringsakeroperaen

Vi har et tett samarbeid med Ringsakeroperaen.
Følg med på deres hjemmesider for mer informasjon om hovedoppsetninger og årsprogram-

  •  (Foto/Photo)