Hopp til hovedinnhold

Flagstadselskapet - The Kirsten Flagstad International Society

Selskapet ble stiftet i forbindelse med Kirsten Flagstads 80-års-dag i 1975. Stiftere var programsekretær i NRK Torstein Gunnarson og sjefsbibliotekar ved Norsk Musikksamling Øystein Gaukstad. De hadde med seg en rekke fremtredende kulturpersonligheter som støtte, og ved utrettelig innsats fikk de samlet inn midler til drift av selskapet ved donasjoner og gaver.
Flagstadselskapets formål har hele tiden vært å utbre kunnskap om Kirsten Flagstads kunst og holde hennes navn levende.

Logo Flagstadselskapet, Flagstad International Society

Tidlig kom tanken om en statue opp, og ved innsamlede midler ble dette en realitet i 1982. Billedhuggeren Grimeland ble engasjert, og statuen ble avduket utenfor den daværende Norges Musikkhøgskole i Wergelandsveien i Oslo. Dirigent Øivin Fjelstad sto for avdukingen.
Torstein Gunnarson hadde før sin død i 1994 arbeidet for å få til en offentlig markering i 1995 av 100-årsjubileet for Kirsten Flagstads fødsel. Dette resulterte i at Norges Bank i 1997 lanserte en ny 100 kroner-seddel med bilde av Kirsten Flagstad, og at det ble utgitt frimerker med hennes bilde i forbindelse med jubileet.Flagstadselskapet sto for koordineringen av jubileet og bidro finansielt til en rekke arrangementer flere steder i Norge. Høydepunktene var den store konserten i Den norske Opera med flere kjente internasjonale kunstnere, og konserten i hennes fødeby Hamar, med den verdenskjente sopranen Jessye Norman i Hamar domkirke på selve 100-årsdagen 12. juni 1995.

Selskapet arrangerer medlemsmøter med kåserier og foredrag ved personer som kjente Kirsten Flagstad eller som samarbeidet med henne. I tillegg har en rekke større norske kunstnere vært invitert til å fortelle om sin egen sangkarriere.
Selskapets årsmøte gjennomføres i månedsskiftet april/mai.

Flagstadselskapet deler ut Flagstadprisen som består av et gavebeløp på kr. 10 000,-, samt en statuett av Kirsten Flagstad, også laget av Joseph Grimeland. Siden 1995 har et titalls kunstnere mottatt denne prisen.

Flagstadselskapet forvalter bruken av Kirsten Flagstads navn etter avtale med hennes arvinger i USAMuseum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2