Opplevelser

Informasjon om hva som finnes på vårt museum

Kirsten Flagstad Museum som del av noe mer...

Mat- og turglede er en lokal aktør som inviterer med på sykkeltur der de blant mange flotte opplevelser også legger inn et besøk hos oss.