Hopp til hovedinnhold

Kirsten Flagstads repertoar og forestillinger.

Alt som på dette tidspunkt er kjent for forfatteren, er tatt med i denne overikten over Kirsten Flagstads repertoar og forestillinger. Det gjelder alt hun har sunget ved resitaler og konserter, hele operaer, musikkdramatiske scener, dramatiske legender, messer, oratorier , kantater, operetter, revyer, syngespill samt en oversikt over verker hun bare har sunget inn på plater, men aldri ved forestillinger.

Utfyllende opplysninger om hvert verk samt librettister/forfattere finner dere i repertoar-listene.
I rollelistene for hver oppsetning under forestillinger, vil dere se at flere sangere står oppført ved
samme rolle; dette fordi de alternerer gjeldende sesong.

Forfatteren er takknemlig for tilbakemelding, dersom feil og mangler oppdages.

1. Oversikt over operaer, musikkdramatiske scener og dramatiske legender

Alfabetisk ordnet etter komponistens navn.

2. Oversikt over operetter og syngespill alfabetisk ordnet etter komponistens navn.

3. Oversikt over skuespill, lystspill, revyer, komedier og farser. Alfabetisk ordnet etter forfatterens navn.

4. Messer, oratorier, symfonier, ballader og kantater. Alfabetisk ordnet etter komponistens navn.

5. Oversikt over romanser, Lieder, sanger, arier, hymner og motetter som Flagstad har fremført på scenen. Alfabetisk ordnet etter komponistens navn i første kolonne og verkets tittel med første strofe i parentes i andre kolonne.

6. Oversikt over romanser, Lieder, sanger, arier, hymner og motetter som Flagstad bare har sunget inn i studio. Alfabetisk ordnet etter komponistens navn i første kolonne og verkets tittel med første strofe i parentes i andre kolonne.

7. Kronologisk rekkefølge over opptredener og forestillinger

Hele samlingen og en kronologisk rekkefølge

Her kan du laste ned hele PDF'en

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2