Hopp til hovedinnhold

3. Messer, oratorier, symfonier, ballader og kantater

Beethoven, Ludwig van

Sopranpartiet i Missa solemnis, op.123, messe i fem deler skrevet for fire sangsolister, kor og orkester. Tekst: tekster fra Bibelen.

Beethoven, Ludwig van

Sopranpartiet i Symfoni nr 9 i d-moll, op.125. Tekst: deler av

Friedrich Schillers dikt Ode an die Freude blir sunget av solister og et kor i siste sats.

Gade, Niels W. 

 

Sopranpartiet i Alvekongens datter (Elverskud), op.30, ballade for soli, kor og orkester. Tekst: Christian Knud Frederik Molbech, Carl Andersen og G. Siesbye etter folkevisene Elverhøj og Herr Oluf han rider.  

Haydn, Joseph  

 

Gabriel og Eva partier i Skapelsen (Die Schöpfung), Hob XXI:2, oratorium i tre deler skrevet for fem sangsolister, kor og orkester (. Tekst: Johann Peter Salomon og Baron Gottfried van Swieten basert på Første Mosebok og Salmenes Bok.

Händel, Georg Friedrich 

Sopranpartiet i oratoriet Alexanderfest eller Tonekunstens makt (Das Alexanderfest oder Die Macht der Musik), HWV 75, en ode i to deler skrevet for fire sangsolister, kor og orkester (1736). Tekst: Newburgh Hamilton etter John Drydens ode Alexander’s Feast.

Händel, Georg Friedrich 

Aksa i Joshua, HWV 64, oratorium i tre deler skrevet for fem sangsolister, kor og orkester (1748). Tekst: Thomas Morell etter Josvas bok.

Händel, Georg Friedrich

Den israelittiske kvinnen i Judas MaccabaeusHWV 63, oratorium i tre akter skrevet for fem sangsolister, kor og orkester (1746). Tekst:

Thomas Morell etter de apokryfe Makabeerbøkene.

Händel, Georg Friedrich

Sopranpartiet i Messiah, HWV 56, oratorium i tre deler skrevet for

fire sangsolister, kor og orkester (1742). Tekst: Charles Jennens fra Kong James Bibel og fra Salmenes Bok.

Händel, Georg Friedrich

Salomons dronning Solomon, HVW 67, oratorium i tre akter skrevet for åtte sangsolister, kor og orkester (1749). Tekst: Salomos ordspråk i Bibelen.

Händel, Georg Friedrich

Første morSolomon, HVW 67, oratorium i tre akter skrevet for åtte sangsolister, kor og orkester (1749). Tekst: Salomos ordspråk i Bibelen.

Krenek, Ernst

Solistpartiet i finalen av Der Triumph der Empfindsamkeit, op.43a (Johann Wolfgang Goethe). Orkesterverk til Gotehe

Rossini, Gioacchino

Sopranpartiet i messen Stabat mater. Tekst: tekster fra Bibelen.

Schubert, Franz

Mirjam i kantaten Mirjams Siegesgesang, op.136, D.942. Tekst: Bibelens beretning om Miriam, bearbeidet av Franz Grillparzer.

Schubert, Franz

Sopranpartiet i messe No 2 i G-dur, D 167. Tekst: tekster etter Bibelen.