Hopp til hovedinnhold

Veien videre

Utover 1920-årene og fram til hennes engasjement i Bayreuth i 1933-34 skulle det komme til å dukke opp flere tilbud og muligheter som kunne ha endret mye i Kirsten Flagstads liv.

Kirsten Flagstad i rollen som Sieglinde

Allerede sommeren 1919 gjestet hun København sammen med ensemblet fra Opera Comique og fikk et økonomisk fristende tilbud om å bli revystjerne der, noe hun bestemt takket nei til med begrunnelsen at hun var operasangerinne. Innen hun ble internasjonalt kjent, fikk hun også et par henvendelser fra USA som hun svarte nei til.

Og i forbindelse med de to somrene ved festspillene i Bayreuth, ikke lenge før det store gjennombruddet i 1935, avslo hun et tilbud fra den innflytelsesrike dr. Heinz Tietjen, kunstnerisk leder både i Bayreuth og ved statsoperaen i Berlin, om å gjøre flere roller i Berlin, et tilbud som nok de fleste i hennes situasjon hadde tatt imot med åpne armer. En bakenforliggende årsak til hennes beslutning kan ligge i konflikten mellom karriere og privatliv. I ettertid kan det like mye se ut som om en skjebne eller intuisjon holdt henne tilbake for å vente på øyeblikket når tiden var moden.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2