Hopp til hovedinnhold

Sangtimer

Kirsten begynte å ta sangundervisning i hjembyen allerede i 16-års alderen. Først gikk hun tre år hos Ellen Schytte Jacobsen. Deretter sang hun et par års tid hos bassen Albert Westwang. (1885-1957). Grunnskoleringen ble sunn og solid, og hun behøvde aldri å streve med å arbeide bort dårlig og feilaktig teknikk, noe hun selv har understreket.

Portrett av Kirsten Flagstad. Tatt i anledning konfirmasjonen hennes i 1911.

I denne sammenheng er det interessant å lese at Kirsten etter sangleksjonene helst tok veien hjem igjennom folketomme bakgater for uforstyrret å kunne bearbeide, lagre og husk de sangtekniske fornemmelsene hun og læreren nylig hadde arbeidet med.

Kirsten hadde også fått bekreftet et absolutt gehør, denne typen musikalsk hukommelse som gjør at man uten videre kan definere tonehøyde. Dette kan ha sine fordeler, men kan også være en belastning, noe hun selv fikk erfare rett som det var når for eksempel pianoet var utstemt eller ikke var godt nok stemt etter kammertonen.
For øvrig scoret hun høyt på dr. Mjøens musikalitetstest, som han sommeren 1911 gjennomførte med flere i familien Flagstad. Kirsten bestod alle de tolv oppgavene med høyest poengsum, men bommet på en improvisasjon, der det senere viste seg at den assisterende moren for en gangs skyld hadde spilt feil!