Hopp til hovedinnhold

En milepel i Norges musikkliv!

2. november 1958

hadde den Norske Opera & Ballett sin første forestilling. Det skjedde ikke i Oslo, slik man forventet, men i Hamar. (Ikke alle i hovedstaden var like fornøyd med dette). Flagstad så det som sin oppgave å spre kunsten til folket og det beviste hun denne dagen i Hamar Teater.

  • Kirsten Flagstad som operasjef i Den Norske Opera og Ballett. Bilde er med Kirsten Flagstad foran sangere og dansere på scenen Hamar Teater.
    1/1

Personalet ved Den Norske Opera samles for første gang. Aftenposten 2.09.1958

  • Avisartikkel om Den Norske operas stab og dets første møte med operasjef Kirsten Flagstad. Artikkelen er datert september 1958. Tittelen lyder "en milepæl i Norges musikktid".
    1/2
  • En avisartikkel om Kirsten Flagstads første dager som operasjef. Avisartikkelen er datert september 1958 og handler om stabens første møte med operasjefen.
    2/2

- "Dette er en av de største dagene i mitt liv. Men ikke bare for meg, det er en milepel i musikkens historie i Norge. Vi  må vise oss verdige, legge ryggen til, forsake og arbeide mot noe som en gang skal bli stort, mot den dagen operaen flytter inn i eget hus. Jeg håper på et godt samarbeide i vennlighetens tegn og på lojalitet." Kirsten Flagstad

"Det er ikke vanskelig å beholde smilet i dag!", sa operasjef Kirsten Flagstad til kapellmester Øivin Fjeldstad (til venstre) og tenoren Bjarne Buntz. (Buntz synger hovedrollen i Tiefland) Nederst fra venstre: dansrinnene Edith Roger og Henny Mürer med operaen ballettmester H. Algeranoff

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2