Bokstavvandring i hennes fotspor

I perioden 6. mars - 5. april 2021 inviterer vi til å samle bokstaver fra de åtte postene på vandringen "I hennes fotspor" i Hamar sentrum.

  • Kart over åtte steder i Hamar sentrum som omtaler viktige historiske kvinner (Foto/Photo)
    1/1
    Anno museum

På hvert av skiltene som forteller om åtte sterke Hamarkvinner er det festet en liten bokstav. Samle alle bokstavene til et engelsk ord som passer på alle de omtalte kvinnene og skriv dette samt navn, adresse og mobilnummer på en lapp som du legger i postkassa på Kirsten Flagstad museum, eller send det til oss på e-post

Siste innsendingsfrist tirsdag 6. april kl. 12.

Kjekt å vite:

Bruk mobilen din til å lese av QR-kodene på postene for å få høre mer om disse flotte kvinnenes liv og virke, og finn ut mer om "I hennes fotspor" før du går ut på tur.

Papirkart over vandringen, dersom du ønsker det, kan hentes på Hamar bibliotek, Tante Gerda og i Hamar og Hedemarkens Turistforenings nye lokaler i Strandgata 45.

På Hamar bibliotek har de også plukket fram relevante bøker om noen av kvinnene som omtales i vandringen.

I vinduet til Hamarregionen turistkontor i Strandgata 45 kan du se utstillingen "Min kjære".

Alle med riktig svar får premie!

  • Vinter utenfor Kirsten Flagstad museum, skiltet som tilhører vandringen "I hennes fotspor" står i forkant, til høyre. (Foto/Photo)
    1/1
    Anno Kirsten Flagstad museum / Geir Ove Andreassen