The lastest issue of The Record Collector

Kirsten Flagstad Museum har blitt skrevet om i månedens utgave av The Record Collector av Prof. Christopher Kuner

  •  (Foto/Photo)

"Still further articles include one devoted to the Kirsten Flagstad Museum in Hamar, Norway. In addition to our regular record and book reviews this issue is packed with fascinating reading."

"Videre er det inkludert en artikkel dedikert til Kirsten Flagstad Museum i Hamar, Norge. I tillegg til våre vanlige innspillings- og bokomtaler er denne utgaven pakket med fascinerende lesning."


Linken til The Record Collector finner du her:

http://www.therecordcollector.org/latestissue.php