Lørdag 22 juni

Mer info og billettsalg kommer om kort tid.

Medvirkende
Thomas Ruud, tenor
Siri Kval Ødegaard, sopran
Jørgen Backer, baryton

Damenes Aften. Dirigent Erland Dalen
Mjøsmusikk.