Landssvikoppgjørets hemmelige historie

Brukte norske rettsmyndigheter krigsforbrytere og nazi-metoder ved landssvikoppgjøret?

Skrevet av Ingeborg Solbrekken

20161208_113624.jpg (Foto/Photo)

Denne boken inneholder sprengstoff fra krigen og oppgjøret med landssvikerne. Hemmeligholdt stoff som fortsatt ligger og ulmer i Riksarkivet. Sakprosaforfatter Ingeborg Solbrekken kommer med sjokkerende avsløringer av både krigsforbrytere og norske myndigheter. Boken tegner et helt nytt bilde av rettsoppgjøret etter krigen