Galskap og rettergang.

Landssvikssaken mot Kirsten Flagstad og Henry Johansen.

Skrevet av Ingeborg Solbrekken

20161208_113601.jpg (Foto/Photo)

Landssviksaken som den norske stat anla mot Kirsten Flagstad og henne mann, industrieieren og trelasthandleren Henry Johansen, i sin tid omtalt som Norges største profitørsak, skulle få uante konsekvenser. Grove beskyldninger, arrestasjoner, beslagleggelser, hets og utstøting var i mange år virkeligheten for vår største utøvende kunstner gjennom tidene. Her publiseres for første gang materiale som avslører hvordan sentrale maktpersoner i norsk offentlighet effektivt brukte presse, politi og rettsvesen i et oppgjør som ikke burde vært en rettsstat verdig.