Audition til Kirsten Flagstad Festival

Kirsten Flagstad Festival inviterer til audition på Gamle Raadhus Scene på Christiania torg 1, tirsdag 4. desember fra 11.00–17.00. dersom det blir mange påmeldte kan det være vi utvider til mandag. Si i så fall fra om du kan mellom 15.00.og 17.00 på mandag også.

Send mail med påmelding og CV til: post@flagstad-festival.no innen

Dorina Komani akkompagnerer.

Send 2 korte arier av standardrepertoar på mail til Dorina innen tirsdag 27. november med kopi til post@flagstad-festival.no

De som sitter i juryen som vi vet om nå er:
Turid Karlsen, kunstnerisk leder Flagstadfestivalen
Jan Helge Trøen, kunstnerisk leder Flagstadfestivalen
Gisle Kvernokk, komponist
Gjøril Songvoll, Festivalsjef Flagstadfestivalen.