Kirsten Flagstad Museums Venneforening

Velkommen til årsmøte i Strandstuen 25.april kl. 18.30

Innkalling til årsmøte i Kirsten Flagstadmuseets venner 
tirsdag 25. april 2017 kl. 18.30 i Strandstuen

Dagsorden:
1. Åpning av møtet. Godkjenning av innkallingen.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Styrets årsmelding for 2016.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2016.
6. Innkomne forslag.
7. Budsjett.
8. Valg v/valgkomiteen.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret v/ Helene Nilsen innen 4.april


e-post: helene-n@online.no